top of page

sön 12 nov.

|

House of Possibilitas

Workshop - skapa musikinstrument av återvunna material/Create musical instruments from recycled materials

Workshop - skapa musikinstrument av återvunna material/Create musical instruments from recycled materials
Workshop - skapa musikinstrument av återvunna material/Create musical instruments from recycled materials

Tid och plats

12 nov. 2023 13:30 – 15:00

House of Possibilitas, Granåsgatan 2, 422 44, Hisings Backa

Om eventet

Scroll down for information in English 

Låt oss skapa musikinstrument tillsammans i en öppen workshop! 

Vi  hjälper till att komma igång att skapa på olika sätt och har med  tidigare insamlat skrot och bråte från havet, men ta gärna med dit eget  material också!

Vi  kommer också att ha med oss några exempel på instrument som barn och  ungdomar har gjort i Iran som kan ge inspiration och som vi kan spela  på. 

Vi avslutar med att skapa musik och sjunga tillsammans med våra nya  egengjorda instrument!

Det  blir en musikalisk dialog kring miljöfrågor över gränser och som  kretsar kring barn och ungas delaktighet och egenmakt där olika  musikaliska uttryck och ljud från olika material och kulturer möts.

Helt gratis, och ingen föranmälan krävs!

Workshopledare: Maryam Javidmehr & Avin Omar

- - - - 

Arrangör: House of Possibilitas

Med stöd av Göteborgs stad och Folkuniversitetet

************************** 

Workshop - create musical instruments from recycled materials

Let's  create musical instruments together in an open workshop! We help to get  started creating in different ways and have previously collected scrap  and rubble, but feel free to bring your own material as well! We will  also bring with us some examples of instruments that children and youth  have made in Iran that can provide inspiration and that we can play on.  We finish by creating music and singing along with our new homemade  instruments! It will be a musical dialogue about environmental issues  across borders and which revolves around the participation and  empowerment of children and young people, where different musical  expressions and sounds from different materials and cultures meet.

Free of charge and drop in!

Workshop leader: Maryam Javidmehr & Avin Omar

- - - -  

Organizer: House of Possibilitas

With the support of the City of Gothenburg, Folkuniversitetet

Dela eventet

bottom of page