top of page

fre 01 sep.

|

House of Possibilitas

Världens Fest: Nookose Fields & Thor Ahlgren

Konsert, dans och mat!

Anmälan är stängd
Se andra evenemang
Världens Fest: Nookose Fields & Thor Ahlgren
Världens Fest: Nookose Fields & Thor Ahlgren

Tid och plats

01 sep. 2023 18:00 – 22:00

House of Possibilitas, Granåsgatan 2, 422 44 Hisings Backa, Sverige

Om eventet

Denna nystartade duo möttes 2023 under Mardi Gras i Lafayette, Louisiana och består av:

NOKOOSE FIELDS Nu boendes i Lafayette, Louisiana, och brorson till den berömde Cherokee-spelmannen Sam O’Fields, bär Nokosee en långvarig Cherokee-speltradition in i nutiden.  Genom kraftfulla live- och inspelade framträdanden omskapar han kärleksfullt och lekfullt sin tradition med enorma färdigheter och lyhördhet  som utövare av traditionell fiolmusik. Hans skicklighet har inte gått  obemärkt förbi: han har vunnit några av de mest prestigefyllda  tävlingarna i USA och visat sig vara en av de mest provocerande,  betydelsefulla och kapabla rösterna i den nordamerikanska traditionella  musikscenen. En strävan efter balans formar hans arbete, oavsett om han förenar traditionens tyngd med sina kreativa impulser.

THOR AHLGREN: Thor  Ahlgren är multiinstrumentalisten från Skåne som briljerar i en rad  genrer: olika former av grekisk folkmusik, medeltida musik, fransk  säckpipsmusik, cajun från amerikanska södern samt keltisk och svensk  folkmusik. Med banden Thor & Olle, Alligator Gumbo, Pøbel och Opa!  har han rönt stor framgång under många år både inom Norden och  internationellt. Thor spelar säckpipa, folkflöjter, grekisk bouzouki och durspel och är utbildad vid musikhögskolan i Göteborg och i Grekland med återkommande besök till Louisiana, USA.

Caféet öppnar en timme innan konsertern. Mat: Gumbo kan förbokas.

Med stöd av: Göteborgs stad, Kulturrådet Arrangör: World Session och House of Possibilitas Samarbetspartner: Folkuniversitetet

//////////

Concert, dance and food!

This duo met in 2023 during Mardi Gras in Lafayette, Louisiana and consists of:

NOKOOSE FIELDS 

Now residing in Lafayette, Louisiana, and nephew of the famous Cherokee fiddler Sam O’Fields, bears Nokosee a long-standing Cherokee tradition into the present. By powerful live and recorded performances he recreates lovingly  and playfully his tradition with immense skills and sensitivity as a  practitioner of traditional violin music. His skill has not gone  unnoticed: he has won some of the most prestigious competitions in the USA and proved to be one of the most provocative, significant and capable voices in it North American traditional music scene. A quest for balance shapes his work, regardless of whether he unites the weight of tradition with their creative impulses.

THOR AHLGREN: 

Thor  Ahlgren is the multi-instrumentalist from Skåne who excels in a range  of genres: various forms of Greek folk music, medieval music, French  bagpipe music, Cajun from the American South and Celtic and Swedish folk  music. With the bands Thor & Olle, Alligator Gumbo, Pøbel and Opa!  he has achieved great success over many years both within The Nordics  and internationally. Thor plays bagpipes, folk flutes, Greek bouzouki  and major instrument and is educated at the music college in Gothenburg and in Greece with repeated visits to Louisiana, USA.

The café opens one hour before the concert.

Food: Gumbo can be pre-booked.

Supported by: City of Gothenburg, The Swedish Arts Culture Organizer: World Session and House of Possibilitas With the collaboration of Folkuniversitetet

Dela eventet

bottom of page